Active Incident

Updated a few seconds ago

For detailed Network status please visit: https://www.sunet.se/tickets

Network
Operational

Box
Operational

eduID
Operational

eduroam
Operational

eduSign
Operational

Kaltura
Partial Service Disruption

Mailfilter-ng
Operational

Ping
Operational

SWAMID
Operational

SUNET Web
Operational

Survey
Operational

Zoom
Partial Service Disruption

SUNET Drive
Operational

External Services

Videos embedded in a Canvas coursePartial Service Disruption

Incident Status

Partial Service Disruption

Components

Kaltura

Locations

MediaspaceJanuary 31, 2023 17:45 CET
January 31, 2023 16:45 UTC
[Identified] Videos embedded in a Canvas course can randomly fail to load, with error message: "Access Denied". Reloading the page (maybe multiple times) should fix it. We have reported the issue to Kaltura.

Incident Status

Partial Service Disruption

Components

Zoom

Locations

On-PremJanuary 19, 2023 09:22 CET
January 19, 2023 08:22 UTC
[Investigating] Zoom In-Meeting Whiteboard not working for On-Premise. Troubleshooting in progress.

January 30, 2023 12:10 CET
January 30, 2023 11:10 UTC
[Identified] Zoom is working on a solution, no target date yet.

2

Upcoming Maintenances

2

Active Incidents

1

Incidents Last 7 Days

ping.sunet.se

100.00%
ping.sunet.se

100.00%
ping.sunet.se

100.00%
Scheduled Maintenance

Sunet Drive - MaintenancePlanned Maintenance

Schedule

February 7, 2023 09:00 - 12:00 CET
February 7, 2023 08:00 - 11:00 UTC

Components

SUNET Drive

Locations

SU

Description

Reduced redundancy during optics and fiber change.
Sunet Drive - MaintenancePlanned Maintenance

Schedule

February 9, 2023 17:00 - March 9, 2023 21:00 CET
February 9, 2023 16:00 - March 9, 2023 20:00 UTC

Components

SUNET Drive

Locations

GiH, HH, HKR, KAU, MAU, MDU, SUNI, SU, SUNET, SciLifeLab, Non affiliated SUNET customer, HV, SHH

Description

Uppdatering till ny version. (English version below) Den 9:e februari kommer vi att uppgradera respektive kunds produktionsmiljö till version 25 av Nextcloud (NC Hub III), som nu är den senaste enterpriseversionen. Testmiljöerna är redan uppdaterade och vi uppmanar därför alla kunder att testa funktionaliteten i sina respektive testmiljöer från och med nu, så utförligt som möjligt med lärosätets användningsprofil i åtanke. Det enda problem vi har upptäckt är att de kunder som har en egen logo uppladdad, tyvärr har förlorat den, eftersom inställningen har bytt namn. Vänligen uppladda den på nytt till testmiljön. I produktion kommer vi att spara ned de bilder som laddats upp i förväg och återställa dem efter uppgraderingen. Om vi inte upptäckt några brister genom våra egna, eller kundernas, tester så kommer alltså produktionsmiljön att uppgraderas torsdagen den 9:e februari med start kl 17. Uppgraderingen till en ny Nextcloudversion innebär alltid lite nertid i och med att databasschemat behöver uppgraderas. I det här fallet går vi upp två versioner, så räkna med 15-45 minuters nertid i produktionsmiljön för respektive kund, rullande under kvällen den 9:e februari. Eventuella frågor kan skickas till Anders Nilsson anders@sunet.se. Allt gott,SUNET Drive-teamet. Upgrade to new major version. On the 9:th of February we will upgrade each customer's production environment to Nextcloud version 25 (NC Hub III), which is the latest Nextcloud enterprise release. We urge all customers to start testing as thoroughly as possible from now on, with the University’s specific use case in mind, as all test environments have already been upgraded. The only issue we have noticed, is that customers with a custom logo uploaded has lost it, due to some changes in the theming. Please upload them again to the test environment. For production we will download any uploaded images ahead of time, and restore them after the upgrade. If neither our own, nor any customer's testing, has turned up any issues, the production environment will be upgraded on a rolling schedule on Thursday the 9:th of February starting at five P.M. We expect between 15 and 45 minutes of downtime for each customer during the evening of the 9:th of February. Any questions can be sent to Anders Nilsson anders@sunet.se. Best regards,The SUNET Drive-team.

Locations

History (Last 7 days)

Maintenance - eduSignPlanned Maintenance

Description

Onsdagen den 1a februari kommer vi göra en större migrering av eduSigns underliggande infrastruktur. Detta för att förbättra både stabiliteten och tillgängligheten i tjänsten samt förenkla framtida testning och uppdatering av tjänsten. Detta kommer tyvärr medföra att tjänsten eduSign kommer befinna sig i underhållsläge under hela dagen. Vi har planerat ett planjobbsfönster mellan kl 9-16, dvs det kan vara så att vi blir klara tidigare men räkna med att tjänsten inte kommer vara tillgänglig under denna tid.


Components

eduSign


Locations

eduSign web, eduSign signer, eduSign validator


Schedule

February 1, 2023 09:00 - February 1, 2023 16:00 CET
February 1, 2023 08:00 - February 1, 2023 15:00 UTCFebruary 1, 2023 09:00 CET
February 1, 2023 08:00 UTC
[Update] Scheduled maintenance is starting.

February 1, 2023 16:00 CET
February 1, 2023 15:00 UTC
[Update] Scheduled maintenance is complete.